Konkurs kan vara en bra rekonstruktionsform

Första gången Johan Sölveland anställdes på Ackordscentralen var som nyutexaminerad jurist i början av 1990-talet. Nu när han tillbaka för fjärde gången är det som vd för Ackordscentralen Väst, en tjänst som han tillträdde den 1 januari i år.

Att han skulle jobba med obeståndsjuridik var ingen självklarhet, utan en kombination av intresse och slump. 30 år senare konstaterar han att han verkligen gillar sitt yrke. Han beskriver det som omväxlande, spännande och kreativt.

När han anställdes på Ackordscentralen första gången befann sig Sverige i en ekonomisk kris. Även denna gång är Sverige på väg in i en djup ekonomisk svacka. För Ackordscentralen Västs del märks det bland annat på tillströmningen av ärenden, men Johan Sölveland är inte helt säker på att det verkligen blir en svårare lågkonjunktur.

– Arbetslösheten sjunker fortfarande och det är inte förknippat med en lågkonjunktur. Vi ser inte heller jättemånga konkurser än. Antalet ökar visserligen en hel del men det sker från en relativt låg nivå dessutom, säger Johan Sölveland.

Fåtal rekonstruktioner
Även på företagsrekonstruktionssidan är det ganska lugnt sedan man den 1 augusti 2022 införde den nya lagen om företagsrekonstruktion. Under Q1 2023 inleddes något tiotal rekonstruktioner, att jämföra med ungefär 300 per år då den gamla lagstiftningen var i kraft. Det är en dramatisk nedgång vilket till stor del kan förklaras med att det idag är betydligt mer komplicerat att inleda en företagsrekonstruktion och dessutom mycket dyrare. Samtidigt finns det mer utrymme att förhandla fram bredare, bättre och mer hållbara lösningar.

– Syftet med lagen är att det ska genomföras färre men fler lyckade rekonstruktioner. Vägen dit är jobbigare än tidigare men har man väl kommit så långt är förutsättningarna för att lyckas större, säger Johan Sölveland.

Det medför samtidigt att alla mindre bolag som tidigare gick in i en rekonstruktion inte längre är aktuella.

– Detta kan säkert delvis förklara att antalet konkurser ökar, de mindre bolagen ska ju någonstans ta vägen vilket betyder att de kanske går över på konkurssidan i stället, säger Johan Sölveland.

Konkurser en del av marknadsekonomin
I media framstår ofta konkurs som dåligt och något som man till varje pris ska undvika. Det håller inte Johan Sölveland med om och påpekar att konkurser är en del av marknadsekonomin och en naturlig del av utvecklingen.

– Konkurs kan till och med vara en bra rekonstruktionsform i vissa fall. Med hjälp av en konkurs kan man skala ner en rörelse som har hamnat utanför banan och skapa nya förutsättningar för den igen. Konkurs behöver inte vara dåligt även om fordringsägare så klart ofta förlorar pengar, åtminstone i det korta perspektivet, säger Johan Sölveland.

För näringslivet som helhet kan de närmsta åren bli ansträngande. I Västsverige, där Johan Sölveland verkar, är det stort fokus på byggbranschen och det är en bransch som ofta drabbas negativt i ekonomiskt sämre tider.

– Byggbranschen är en bransch som är känslig för räntor och likviditet, och nybyggnationen verkar stå nästan helt still. Därför kan det möjligen drabba Västsverige lite mer än andra delar av landet. Sedan tror jag att butiker, e-handel och transport kommer få det tufft men det är inget speciellt för Västsverige utan gäller Sverige som helhet, menar Johan Sölveland.

När det gäller närmsta framtiden påpekar han att det är väldigt ovisst just nu men att det ska bli spännande att följa utvecklingen.

– Inte ens vi som varje dag jobbar med bolag som har betalningssvårigheter kan se en tydlig trend för hur framtiden ser ut, avslutar Johan Sölveland.

 

Tips till företag i ekonomiskt tuffa tider.

Var noggrann med att hålla uppsikt över betalningsförmåga och likviditet, helst på lite längre sikt.

Håll extra koll på kostnadssidan.

Var noggrann med vilka avtal du ger dig in i.

Tänk mer på vad som kan vänta längre fram ”runt hörnet”.

Håll koll på dina kunder.

Se till att fakturera snabbare och kanske med lite kortare betalningstid.

 

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Anette Norling
Bild: Peter Nilsson

 

 

Profil: Johan Sölveland

Namn: Johan Sölveland
Yrke: tillträdande vd för Ackordscentralen Väst AB
Bakgrund: jur. kand. examen Lunds universitet 1990, Ackordscentralen Borås 1990–91, Notarietjänstgöring Åklagarmyndigheten Göteborg och Göteborgs tingsrätt 1991 – 1993, Ackordscentralen Göteborg 1993 – 2001, Almega Göteborg 2001 - 2008, Ackordscentralen Göteborg 2008 – 2011, Advokatfirman Glimstedt (senare NORMA Advokater) 2011 – 2022.
Familj: sambo, tre söner 26, 21 och 19 år
Fritid: Familjen, matlagning och vin, två hus (Långedrag och Tjörn), jakt (klövvilt, fågel ibland), läser och lyssnar på podd om aktuell politik, ekonomi och historia.

Du tillträder som vd för Ackordscentralen Väst den 1 januari 2023. Vad ser du mest fram emot?
För tredje gången i min karriär återvänder jag till Ackordscentralen. Jag ser fram emot att få arbeta igen med ett professionellt team som verkligen kan företagsrekonstruktion, likvidation och konkurs.

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
Jag är rätt öppen med vad jag håller på med och vad jag vill att organisationen ska arbeta mot. Gillar när alla är med mot samma mål och tycker att det är roligt att bidra. Jag gillar att delegera frågor om det finns eget driv hos mottagaren, men gillar inte när frågor inte tas vidare till avslut. Det är nästan alltid bättre att avsluta i tid än att sitta på frågor och vänta ut ett resultat.

Du har jobbat på Ackordscentralen tidigare. Vilken är den största anledningen till att du söker dig tillbaka?
Att jag får arbeta under ett starkt varumärke och i en organisation som verkligen kan bidra i rekonstruktioner och obeståndsrelaterade uppdrag.

Hur tror du att nya rekonstruktionslagstiftningen kan underlätta för företagen i den annalkande lågkonjunkturen?
Rätt utnyttjad, tror jag att lagstiftningen kan ge bättre förutsättningar att rekonstruera bolag, som har en grundlivskraft, mer genomgripande på sätt som löser finansiella och verksamhetsmässiga svagheter. Rekonstruktörens roll och kompetens, den legala och kommersiella, kommer förmodligen att stå än mer i centrum än tidigare.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022