Komplex men framgångsrik rekonstruktion av Babyshop

Tidigare i år räddades e-handlaren Babyshop från konkurs. Företagsrekonstruktionen blev ett av de första stora testen av den nya lag som togs i bruk i fjol.

Babyshop grundades 2006 av entreprenörsparet Linn och Marcus Tagesson. Försäljningen av barnkläder, barnvagnar och leksaker fick tidigt en internationell inriktning. Den nuvarande vd:n Karin Mineur rekryterades ursprungligen som CTO, Chief Technology Officer, med ansvar för Babyshops tech-avdelning. Hon anställdes i september 2021 och kom till ett snabbväxande företag som visade sig ha många utmaningar.

– Babyshop var tidigt en stigande stjärna på e-handelsmarknaden. Expansionen omfattade många länder och förvärv av ett antal bolag, förklarar Karin Mineur.

Babyshop blev dock ett tydligt exempel på hur tillväxt prioriterades framför lönsamhet. Som mest omsatte koncernen cirka 1,2 miljarder kronor, men resultatet på sista raden hamnade aldrig på plus. År 2021 låg moderbolagets resultat före skatt på -193 miljoner kronor. Än värre blev 2022, då moderbolagets förlust uppgick till 705 miljoner kronor och koncernen som helhet redovisade en förlust på 254 miljoner kronor.

Kostsam logistik
Ungefär hälften av koncernens cirka 260 anställda arbetade på det stora huvudkontoret på Östermalm i Stockholm. Andra hade sin arbetsplats strax utanför Jönköping, där Babyshop investerat i en toppmodern men väldigt kostsam logistikanläggning.

– Inledningen av 2022 blev väldigt tuff för oss. Efter pandemin följde Ukrainakriget, stigande energipriser och en vikande konjunktur. Samtidigt var Babyshops kostnadskostym alldeles för stor. Det gick inte längre att betala alla skulder och leverantörsfakturor, konstaterar Karin Mineur.

Genom åren har koncernen löpande och utan större problem lånat pengar i bank eller skaffat kapital från marknaden. I juni 2022 beslutade Babyshops styrelse om ännu en nyemission. För första gången drog processen ut på tiden och den planerade finansieringen uteblev.

– I slutet av juli blev jag uppringd av Babyshops styrelseordförande Petter Sundberg som frågade om jag kunde tänka mig att bli interim vd. Jag tackade ja, utan att veta vad som skulle hända några månader senare, säger Karin Mineur.

Två alternativ
Snabbt påbörjade hon uppdraget med att minska koncernens kostnader. Avtal sades upp, olönsamma varumärken rensades bort och personalstyrkan krymptes. Problemet var att åtgärderna inte förslog. I början av oktober kvarstod två alternativ – företagsrekonstruktion eller konkurs. Den 25 oktober 2022 lämnades Babyshops ansökan om rekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Ansökan beviljades samma dag.

– Vi på Ackordscentralen var engagerade både i förstudien och ansökan. Det handlade om en komplicerad rekonstruktion av ett stort och komplext företag. Totalt är vi fem personer från flera av våra kontor som har deltagit i arbetet, berättar Ackordscentralens vd Mikael Kubu.

Han utsågs till rekonstruktör och ansvarig för att stöpa om Babyshops verksamhet. Ett av de första stegen blev att hitta en köpare till det stora logistikcentret i Jönköping. Ny ägare där är Postnord, och genom att köpa tjänster av dem slipper Babyshop de fasta driftkostnaderna.

Flyttat till kontorshotell
När rekonstruktionen startade hade Babyshop sex dotterbolag. I fyra webbutiker och sju fysiska butiker såldes produkter från nio egna och över 350 externa varumärken. I dag har alla fysiska butiker utom en i Stockholm avvecklats. Kontoren i London och Paris har stängts och antalet varumärken och dotterbolag har reducerats. Ett av bolagen, verksamt i Norge, försattes i våras i konkurs. Försäljningen på den norska marknaden fortsätter, men enbart i webbaserad form.

– Mitt mantra har varit att minska komplexiteten, i allt från arbetsprocesser till legala strukturer. Vi har även avslutat vårt tidigare hyreskontrakt i Stockholm och flyttat till ett kontorshotell i city. Ett annat exempel är att vi har satsat på en ny e-handelsplattform, med en billigare och mer skalbar lösning, förklarar Karin Mineur.

Fordringar blev till aktier
Vid rekonstruktionens inledning hade Babyshop över hundra aktieägare, där grundarna och ett norskt riskkapitalbolag var de största. Under rekonstruktionsprocessen har huvudägarnas fordringar gjorts om till aktier. Bland de största, prioriterade fordringsägarna fanns två banker och övriga långivare bakom ett betydande brygglån som togs upp som en tillfällig finansiering under rekonstruktionen. Brygglånet har under processen konverterats till aktier.

Skuldnedskrivningarna har varit stora. Omkring 75 procent av de oprioriterade skulderna har skrivits av, vilket motsvarar cirka 250 miljoner kronor. För fordringsägare med aktieägarlån och konvertibellån innebär det nedskrivningar och konvertering till aktier. För aktieägare handlar det om en enorm utspädning. Oprioriterade fordringsägare får tillbaka 25 procent av fordringsbeloppet, vilket ska ställas mot att de vid en konkurs inte hade fått någon utdelning alls.

– Rekonstruktionen av Babyshop var den största och mest komplexa som vi har slutfört hittills enligt den nya lagen. Arbetet innehöll väldigt många olika moment, påpekar Mikael Kubu.

Likheter med Chapter 11
Han tillägger att ett onoterat bolag vanligtvis har en handfull aktieägare. I Babyshops fall fanns det närmare 120.

– Aktieägarna var en egen grupp som skulle rösta om rekonstruktionsplanen. En fördel med den nya lagen är dock att alla aktiebolagsrättsliga frågor kunde avhandlas på ett smidigare sätt än tidigare, utan bolagsstämma. Frågor kring nyemission, kvittning och liknande kunde tas in direkt i rekonstruktionsplanen, säger Mikael Kubu.

I det EU-direktiv som ligger till grund för lagen finns delar som har likheter med den amerikanska rekonstruktionsprocessen Chapter 11.

– Följden blir en heltäckande plan, utan lösa ändar. Men för att en rekonstruktion ska lyckas krävs det förstås investerare som tror på bolaget och går in med pengar. Rekonstruktören kan inte göra några trollerinummer – vi fungerar mest som en sorts akutläkare. Till vår hjälp har vi haft Advokatfirman Delphi, som bland annat har bistått i komplicerade aktiebolagsrättsliga frågor. Dessutom har vi haft en hårt arbetande ledning på Babyshop, framhåller Mikael Kubu.

Den 30 juni 2023 kunde rekonstruktionen avslutas. Ny huvudägare i Babyshop är investeringsbolaget Thuban.

Vinst under fjärde kvartalet
För snart ett år sedan utsågs Karin Mineur till ordinarie vd i Babyshop. Hennes livs första vd-uppdrag har minst sagt präglats av turbulens.

– Fram till i somras har jag då och då tänkt att ”det här kommer inte att gå”. Men vi har målinriktat jobbat vidare och stödet från Ackordscentralen har varit fantastiskt. Det mest krävande har varit att fatta supertuffa beslut. Ett av de jobbigaste var att minska antalet anställda. I dag är vi ett 60-tal, säger Karin Mineur.

Hon har personligen träffat alla stora leverantörer, och haft en tät dialog med arga borgenärer. Många av dem hade under lång tid inte fått betalt av Babyshop.

– Samtidigt har vi fått lovord för att företaget räddades från konkurs. En hel del relationer har stärkts under rekonstruktionen, konstaterar hon.

Karin Mineur är i grunden civilekonom och var tidigare it-chef på Kronans Apotek. Hon har lång erfarenhet av affärsstrategisk it-utveckling, har arbetat som konsult och haft ledande befattningar på bland annat Åhléns och Kicks. I dag leder hon den transformation av Babyshop som kommer att pågå även under nästa år.

– Konjunkturen och marknaden är väldigt tuff, men vi är äntligen på rätt väg. I oktober i år gick vi med vinst. Nu är siktet inställt på ett positivt resultat för helåret 2024.

•••

Fakta/Lagen om företagsrekonstruktion
Den nya lagen gäller från den 1 augusti 2022. Lagen bygger på ett EU-direktiv som ska bidra till att krisande företag lättare ska få en andra chans. Genom att skapa förutsättningar för fler lyckade rekonstruktioner ska företag som i grunden är livskraftiga få hjälp att ta sig ur ekonomiska problem.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023

Text: Lena Lidberg
Bild: Babyshop