Konkurserna ökar bland företag med skatteanstånd

Bland de företag som fick skatteanstånd beviljat under pandemin har nästan 20 000 företag en kvarvarande skuld på ungefär 38,5 miljarder kronor. Dessutom syns en trend att andelen företag som betalar av sina anstånd minskar samtidigt som konkurserna ökar.

Totalt har Skatteverket beviljat drygt 63 400 skatteanstånd om knappt 140 miljarder kronor med anledning av pandemin. Handel, bygg samt hotell- och restaurang hör till de branscher som har fått flest skatteanstånd beviljade. Samma branscher dominerar också bland de som inte kan betala tillbaka sina skatteanstånd. Sammantaget bedöms förlusterna landa på mellan 13,7 och 18,8 mdkr.

Konkurserna ökar kraftigt
Under 2023 och 2024 har antalet konkurser varit rekordmånga och en stor del av de företag som gått i konkurs har haft en obetald skuld från skatteanstånd. En rapport från Skatteverket visar att 7 481 av de företag som fått skatteanstånd hade gått i konkurs i mitten av april. Jämfört med januari så har det skett en ökning med ungefär 12 procent.

– Det är inte är så oväntat, utan följer den stora ökningen vi ser gällande konkurser just nu. Det finns inte bara ett svar på varför dessa företag går i konkurs men vi kan konstatera att lagstiftningen har varit väldigt generös och att många företag som redan var i en ekonomiskt utsatt position ändå har kunnat beviljas anstånd, säger Tomas Envall, sektionschef på Skatteverket.

Skatteanstånden är en tickande bomb
Svenskt Näringsliv släppte för en tid sedan rapporten ”Tillfälliga skatteanstånd – en tickande bomb?”. Rapporten visar att företag som har beviljats skatteanstånd har en svagare finansiell ställning och lägre vinstmarginaler jämfört med liknande företag som inte har skatteanstånd. Rapporten visar också att företag med skatteanstånd har en 130 procent högre konkursrisk jämfört med övriga företag.

– Rapporten visar att företag som fått tillfälliga skatteanstånd var i sämre skick redan innan pandemin, och att pandemin även har slagit mycket tuffare mot dessa företag. Det är verkligen en tickande bomb som håller på att brisera, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Skatteverkets egen rapport visar att det generellt sett är mindre företag som har svårast att betala tillbaka anstånden och det är inget som förvånar vare sig Tomas Envall eller Sven-Olov Daunfeldt. Små företag har oftare lägre lönsamhet, är mer känsliga för ökade kostnader och har svårare att rida ut finansieringsproblem. Rapporten visar även att andelen företag som betalar av sina anstånd minskar över tid och att andelen som inte kan betala ökar.

– Det är troligt att det kommer att fortsätta så. Många av företagen som kan betala tillbaka har redan gjort det, och bland de företag som har kvar anstånd är det säkert många som kommer att ha svårt att betala eller som behöver längre tid på sig, säger Tomas Envall.

Han poängterar samtidigt att det hittills är drygt 35 000 företag som har betalat tillbaka sina anstånd och att många har betalat tillbaka anstånden snabbare än planerat.

Skatteverket har inte någon generell möjlighet att göra överenskommelser om skuldnedskrivningar utan de företag som inte kan betala sina skulder och hamnar på obestånd riskerar på sikt att försättas i konkurs.

– Företag kan ansöka om ackord eller företagsrekonstruktion men det finns inga särskilda regler för företag med tillfälliga anstånd, säger Tomas Envall.

Stödekonomi negativt för näringslivet
Sven-Olov Daunfeldt är inte emot skatteanstånden i sig, utan påpekar att extraordinära åtgärder kan behövas i extraordinära tider, men att problem uppstod när stöden och återbetalningstiden förlängdes och att det blivit ett systemtänkande att hjälpa företag genom kriser.

– Det är en tendens som finns både i Sverige och andra länder. När vi får en stödekonomi som hela tiden ska rädda företag från att gå i konkurs riskerar dynamiken inom näringslivet att minska, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Staten kan få ta en förlust på uppemot 19 mdkr med anledning av skatteanstånden, men det som bekymrar Sven-Olov Daunfeldt mest är alla underleverantörer som inte får betalt:

– Det är olyckligt om det får spridningseffekter i ekonomin.

 

•••

Fakta/återbetalning:

Sista dagen att betala tillbaka anståndet är 12/9 2027 för företag med månads- eller kvartalsredovisning, och 17/1 2028 för företag med helårsredovisning.

•••

Ta del av Skatteverkets senaste rapport ”Tillfälliga anstånd med skattebetalning”. https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/rapporterremissvarochskrivelser/rapporter/2024.4.7da1d2e118be03f8e4f2cb9.html

Ta del av Svenskt Näringslivs rapport ”Tillfälliga skatteanstånd – en tickande bomb?” https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/ekonomisk-analys/tillfalliga-skatteanstand-en-tickande-bomb_1204865.html

 

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2024

Text: Anette Norling
Bild: Pexels