Louise Sjödahl har blivit tilldelad Stora Kreditpriset 2021

Louise Sjödahl på Ackordscentralen har blivit tilldelad Stora Kreditpriset 2021 av Svenska Kreditföreningen.

Louise får priset för att hon lagt ned ett gediget arbete som expert i utredningen för att ta fram en nya företagsrekonstruktionslagen. Hon har även alltid tid att informera och sprida kunskap på ett generöst och pedagogiskt sätt inom frågor som berör kredit. Under sin tid som ledamot i Kreditföreningen och även sammankallande i juristkommittén tillförde hon mycket positiv energi och såg till att vi tillsammans kunde hantera en mängd remisser.

Grattis Louise!