SAS beviljas företagsrekonstruktion

Stockholms tingsrätt beslutade igår, den 27 mars, om företagsrekonstruktion avseende SAS AB. Mikael Kubu, Ackordscentralen, har utsetts till rekonstruktör. Ansökan om företagsrekonstruktion i Sverige avser endast SAS AB, dvs det börsnoterade moderbolaget i koncernen, och inte några dotterbolag eller flygbolaget som sådant.

SAS löpande verksamhet fortsätter som vanligt. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar kommer inte att påverkas av rekonstruktionsförfarandet och SAS kommer att tillhandahålla sina tjänster till kunderna som vanligt under denna process.

Avsikten att genomföra en svensk företagsrekonstruktion behandlades specifikt i chapter 11-planen. Ett framgångsrikt genomförande av det svenska rekonstruktionsförfarandet är ett villkor för att SAS Chapter 11-plan ska träda ikraft.

Läs SAS press release här.

Komplex men framgångsrik rekonstruktion av Babyshop

Tidigare i år räddades e-handlaren Babyshop från konkurs. Företagsrekonstruktionen blev ett av de första stora testen av den nya lag som togs i bruk i fjol.

Babyshop grundades 2006 av entreprenörsparet Linn och Marcus Tagesson. Försäljningen av barnkläder, barnvagnar och leksaker fick tidigt en internationell inriktning. Den nuvarande vd:n Karin Mineur rekryterades ursprungligen som CTO, Chief Technology Officer, med ansvar för Babyshops tech-avdelning. Hon anställdes i september 2021 och kom till ett snabbväxande företag som visade sig ha många utmaningar.

– Babyshop var tidigt en stigande stjärna på e-handelsmarknaden. Expansionen omfattade många länder och förvärv av ett antal bolag, förklarar Karin Mineur.

Babyshop blev dock ett tydligt exempel på hur tillväxt prioriterades framför lönsamhet. Som mest omsatte koncernen cirka 1,2 miljarder kronor, men resultatet på sista raden hamnade aldrig på plus. År 2021 låg moderbolagets resultat före skatt på -193 miljoner kronor. Än värre blev 2022, då moderbolagets förlust uppgick till 705 miljoner kronor och koncernen som helhet redovisade en förlust på 254 miljoner kronor.

Kostsam logistik
Ungefär hälften av koncernens cirka 260 anställda arbetade på det stora huvudkontoret på Östermalm i Stockholm. Andra hade sin arbetsplats strax utanför Jönköping, där Babyshop investerat i en toppmodern men väldigt kostsam logistikanläggning.

– Inledningen av 2022 blev väldigt tuff för oss. Efter pandemin följde Ukrainakriget, stigande energipriser och en vikande konjunktur. Samtidigt var Babyshops kostnadskostym alldeles för stor. Det gick inte längre att betala alla skulder och leverantörsfakturor, konstaterar Karin Mineur.

Genom åren har koncernen löpande och utan större problem lånat pengar i bank eller skaffat kapital från marknaden. I juni 2022 beslutade Babyshops styrelse om ännu en nyemission. För första gången drog processen ut på tiden och den planerade finansieringen uteblev.

– I slutet av juli blev jag uppringd av Babyshops styrelseordförande Petter Sundberg som frågade om jag kunde tänka mig att bli interim vd. Jag tackade ja, utan att veta vad som skulle hända några månader senare, säger Karin Mineur.

Två alternativ
Snabbt påbörjade hon uppdraget med att minska koncernens kostnader. Avtal sades upp, olönsamma varumärken rensades bort och personalstyrkan krymptes. Problemet var att åtgärderna inte förslog. I början av oktober kvarstod två alternativ – företagsrekonstruktion eller konkurs. Den 25 oktober 2022 lämnades Babyshops ansökan om rekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Ansökan beviljades samma dag.

– Vi på Ackordscentralen var engagerade både i förstudien och ansökan. Det handlade om en komplicerad rekonstruktion av ett stort och komplext företag. Totalt är vi fem personer från flera av våra kontor som har deltagit i arbetet, berättar Ackordscentralens vd Mikael Kubu.

Han utsågs till rekonstruktör och ansvarig för att stöpa om Babyshops verksamhet. Ett av de första stegen blev att hitta en köpare till det stora logistikcentret i Jönköping. Ny ägare där är Postnord, och genom att köpa tjänster av dem slipper Babyshop de fasta driftkostnaderna.

Flyttat till kontorshotell
När rekonstruktionen startade hade Babyshop sex dotterbolag. I fyra webbutiker och sju fysiska butiker såldes produkter från nio egna och över 350 externa varumärken. I dag har alla fysiska butiker utom en i Stockholm avvecklats. Kontoren i London och Paris har stängts och antalet varumärken och dotterbolag har reducerats. Ett av bolagen, verksamt i Norge, försattes i våras i konkurs. Försäljningen på den norska marknaden fortsätter, men enbart i webbaserad form.

– Mitt mantra har varit att minska komplexiteten, i allt från arbetsprocesser till legala strukturer. Vi har även avslutat vårt tidigare hyreskontrakt i Stockholm och flyttat till ett kontorshotell i city. Ett annat exempel är att vi har satsat på en ny e-handelsplattform, med en billigare och mer skalbar lösning, förklarar Karin Mineur.

Fordringar blev till aktier
Vid rekonstruktionens inledning hade Babyshop över hundra aktieägare, där grundarna och ett norskt riskkapitalbolag var de största. Under rekonstruktionsprocessen har huvudägarnas fordringar gjorts om till aktier. Bland de största, prioriterade fordringsägarna fanns två banker och övriga långivare bakom ett betydande brygglån som togs upp som en tillfällig finansiering under rekonstruktionen. Brygglånet har under processen konverterats till aktier.

Skuldnedskrivningarna har varit stora. Omkring 75 procent av de oprioriterade skulderna har skrivits av, vilket motsvarar cirka 250 miljoner kronor. För fordringsägare med aktieägarlån och konvertibellån innebär det nedskrivningar och konvertering till aktier. För aktieägare handlar det om en enorm utspädning. Oprioriterade fordringsägare får tillbaka 25 procent av fordringsbeloppet, vilket ska ställas mot att de vid en konkurs inte hade fått någon utdelning alls.

– Rekonstruktionen av Babyshop var den största och mest komplexa som vi har slutfört hittills enligt den nya lagen. Arbetet innehöll väldigt många olika moment, påpekar Mikael Kubu.

Likheter med Chapter 11
Han tillägger att ett onoterat bolag vanligtvis har en handfull aktieägare. I Babyshops fall fanns det närmare 120.

– Aktieägarna var en egen grupp som skulle rösta om rekonstruktionsplanen. En fördel med den nya lagen är dock att alla aktiebolagsrättsliga frågor kunde avhandlas på ett smidigare sätt än tidigare, utan bolagsstämma. Frågor kring nyemission, kvittning och liknande kunde tas in direkt i rekonstruktionsplanen, säger Mikael Kubu.

I det EU-direktiv som ligger till grund för lagen finns delar som har likheter med den amerikanska rekonstruktionsprocessen Chapter 11.

– Följden blir en heltäckande plan, utan lösa ändar. Men för att en rekonstruktion ska lyckas krävs det förstås investerare som tror på bolaget och går in med pengar. Rekonstruktören kan inte göra några trollerinummer – vi fungerar mest som en sorts akutläkare. Till vår hjälp har vi haft Advokatfirman Delphi, som bland annat har bistått i komplicerade aktiebolagsrättsliga frågor. Dessutom har vi haft en hårt arbetande ledning på Babyshop, framhåller Mikael Kubu.

Den 30 juni 2023 kunde rekonstruktionen avslutas. Ny huvudägare i Babyshop är investeringsbolaget Thuban.

Vinst under fjärde kvartalet
För snart ett år sedan utsågs Karin Mineur till ordinarie vd i Babyshop. Hennes livs första vd-uppdrag har minst sagt präglats av turbulens.

– Fram till i somras har jag då och då tänkt att ”det här kommer inte att gå”. Men vi har målinriktat jobbat vidare och stödet från Ackordscentralen har varit fantastiskt. Det mest krävande har varit att fatta supertuffa beslut. Ett av de jobbigaste var att minska antalet anställda. I dag är vi ett 60-tal, säger Karin Mineur.

Hon har personligen träffat alla stora leverantörer, och haft en tät dialog med arga borgenärer. Många av dem hade under lång tid inte fått betalt av Babyshop.

– Samtidigt har vi fått lovord för att företaget räddades från konkurs. En hel del relationer har stärkts under rekonstruktionen, konstaterar hon.

Karin Mineur är i grunden civilekonom och var tidigare it-chef på Kronans Apotek. Hon har lång erfarenhet av affärsstrategisk it-utveckling, har arbetat som konsult och haft ledande befattningar på bland annat Åhléns och Kicks. I dag leder hon den transformation av Babyshop som kommer att pågå även under nästa år.

– Konjunkturen och marknaden är väldigt tuff, men vi är äntligen på rätt väg. I oktober i år gick vi med vinst. Nu är siktet inställt på ett positivt resultat för helåret 2024.

•••

Fakta/Lagen om företagsrekonstruktion
Den nya lagen gäller från den 1 augusti 2022. Lagen bygger på ett EU-direktiv som ska bidra till att krisande företag lättare ska få en andra chans. Genom att skapa förutsättningar för fler lyckade rekonstruktioner ska företag som i grunden är livskraftiga få hjälp att ta sig ur ekonomiska problem.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023

Text: Lena Lidberg
Bild: Babyshop

Rätt rekonstruktör avgörande i krisen: ”Det krävs erfarenhet och oberoende”

När det statliga coronastödet inte räcker till och de ekonomiska problemen hopar sig finns rekonstruktion som ett alternativ för företag att undvika konkurs. För att lyckas är valet av en erfaren rekonstruktör avgörande. 

När pandemin drabbade Sverige under den inledande delen av 2020 var det många som trodde att antalet bolag i konkurs skulle slå i höjden.

Ett år senare kan det konstateras att så inte blev fallet. De statliga krisstöden med bland annat korttidspermittering och skatteanstånd har fungerat för att hålla många företag i utsatta branscher flytande genom krisen. Faktum är att det var elva procent färre bolag som ansökte om konkurs i januari 2021 jämfört med samma månad förra året.

Frågan är vad som händer den dag pandemin blåst över eller de statliga krisstöden av annan anledning dragits in.

Kommer företagets affärsmodell fortsätta att fungera?
Vissa branscher, som den privata resesektorn och restaurangnäringen, kommer sannolikt att kunna återhämta sig relativt snabbt. Men för bolag inom exempelvis företagsresor och retail är risken stor att det väntar nya utmaningar i pandemins kölvatten. Detta enligt Mikael Kubu, koncernchef för Ackordscentralen.

– Coronapandemin har skapat nya vanor för både företag och konsumenter och skyndat på den strukturomvandling som redan var igång innan 2020. Nu har möten på distans blivit standard och till och med 70-plussarna handlar via nätet. Detta är såklart bra på flera sätt, men inte för bolag inom branscher som påverkas negativt av det förändrade beteendet.

– Alla företag som tar emot statligt stöd behöver nu ställa sig frågan: “Kommer vår affärsmodell att fungera den dag stödet inte finns kvar?”.

Rikstäckande organisation med lång erfarenhet
Ackordscentralens huvuduppgift är att hjälpa företag, både stora och små, som befinner sig i problematiska situationer. Grundat 1857 är Ackordscentralen en av landets mest ansedda organisationer när det gäller utveckling och rekonstruktion av företag med ekonomiska problem. Ackordscentralen bedriver en rikstäckande verksamhet genom kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Kristianstad och Umeå.

Det företag som har svårt att betala sina skulder eller av annan anledning inte får ihop ekonomin kan ansöka om att göra en företagsrekonstruktion. Ansökan sker hos tingsrätten. Om ansökan beviljas utser tingsrätten även en rekonstruktör och det är här som Ackordscentralens arbete tar vid.

När ett företag rekonstrueras gäller ett delvis separat regelverk som syftar till att ge företaget det andrum som behövs för att stöpa om verksamheten och skapa lönsamhet. Under denna period får företaget i fråga skydd mot konkurs och exekutiva åtgärder från fordringsägare. Betalningssvårigheter som medför att företaget inte kan betala löner till anställd personal kan hanteras genom att löner betalas genom den statliga lönegarantin.

Uppmaningen: Välj en erfaren och välrenommerad rekonstruktör
Rekonstruktörens roll i rekonstruktionsprocessen är både undersökande, övervakande och operativ. Upprättandet av en rekonstruktionsplan är ett exempel på åtgärd som rekonstruktören utför. Vidare ska rekonstruktören försöka förhandla fram ekonomiska uppgörelser, så kallat ackord, mellan företaget och fordringsägarna.

– Vi rekommenderar alltid de företag som vi möter i vår rådgivning att de i första hand ska försöka klara sig så långt som möjligt utan att ansöka om företagsrekonstruktion. Ifall företaget ändå måste ansöka om företagsrekonstruktion är det viktigt att företaget vänder sig till en erfaren och välrenommerad rekonstruktör som kan komma med de rätta råden som behövs i varje given situation.

Rekonstruktionen blir en andra chans för det krisande företaget och kan vara ett sätt att undvika konkurs. Då behövs erfarenhet samt en oberoende och objektiv rekonstruktör.

– Erfarenheten har vi efter 165 år i branschen och i och med att vi har anställda specialister på våra kontor runt om i landet finns stor kompetens inom koncernen, säger Mikael Kubu.

– Det faktum att vi är stiftelseägda gör att vårt oberoende blir ännu starkare. Vi är helt enkelt befriade från särintressen.

Text: Philip Gunnari
Bild: Ola Kjelbye

Ackordscentralen hanterar Hälsingestintans konkurs

Hälsingestintan AB, 556568-3439, försattes i konkurs den 23 maj 2019. Även dess fyra dotterbolag försattes i konkurs dagen efter.

De fem bolagen bedriver tillsammans en slakteri- och styckningsverksamhet från ägda lokaler i Eskilstuna samt hyrda kontorslokaler i Stockholm och Ljusdal.

Koncernen har bedrivit verksamheten sedan 1999 och sysselsätter idag 31 anställda. Under 2018 och 2019 fram till konkursutbrottet har bolaget omsatt 143 Mkr.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till konkursförvaltare i samtliga fall, och Anders Martens är honom behjälplig med handläggningen av konkurserna.

Se bolagets hemsida för vidare information: Hälsingestintan

Ackordscentralen rekonstruerar BTH Bygg Aktiebolag

BTH Bygg Aktiebolag (”Bolaget”) ansökte den 21 maj 2019 om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt.

Bolaget bedriver byggverksamhet inom följande områden:

  • byggservice
  • renovering och tillbyggnad
  • nyproduktion

Bolaget med en omsättning på drygt 1 000 mkr, har cirka 135 anställda, ett tiotal konsulter samt sysselsätter därutöver ett mycket stort antal underentreprenörer.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till rekonstruktör i ärendet.

Se bolagets hemsida för vidare information: BTH Bygg

Till fordringsägare gällande Lovön Samverkan AB

Den 20 mars 2019 gav Lovön Samverkan AB (”Lovön”) in konkursansökan till Solna tingsrätt, som beslutade om konkurs samma dag. Samtidigt utsågs Mikael Kubu vid Ackordscentralen Stockholm AB som konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren får information från Lovöns bokföring om vem/vilka Lovön har skulder till. För det fall du/ni har fordringar hos Lovön och tidigare skickat den/de fakturan/-orna som är obetalda till Lovön behöver du/ni inte göra något ytterligare för närvarande. I annat fall skickar ni fordringsanspråket jämte kopior av de fakturor som är obetalda per mail till julia.tigerstrom@ackordscentralen.se alternativt per post till Lovön Samverkan AB i konkurs, c/o  Ackordscentralen Stockholm AB, Att. Julia Tigerström, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm.

Konkursförvaltaren kommer att sälja den egendom som hör till konkursboet och driva in de krav som Lovön har. Medlen som erhålls från försäljningen fördelas mellan fordringsägarna enligt reglerna för förmånsrättslagen så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.

Om det blir aktuellt med utdelning kommer du/ni erhålla information från tingsrätten.

Mikael Kubu intervjuas i tidningen driva eget

Ackordscentralens koncernchef och vd Mikael Kubu intervjuas i senaste numret av driva eget. I intervjun berättar Mikael hur en företagsrekonstruktion går till, och hur viktigt det är att som företagare söka hjälp i god tid, gärna hos en firma som hanterar både rekonstruktioner och konkurser för att få en objektiv värdering. Läs artikeln i sin helhet här.

Ytterligare information om hur du kan rädda ditt företag från konkurs finns i den här intervjun med Hans Ödén som är jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör, likvidator och Knowledge Manager på Ackordscentralen.

Mikael Kubu driva eget
Mikael Kubu intervjuas i driva eget

Ackordscentralen assisted Swedish car maker NEVS AB – again!

Ackordscentralen assisted Swedish car maker NEVS AB in a transaction whereby NEVS and Koenigsegg AB are together forming a strategic partnership, enabling the development of parallel vehicle models in slightly higher volumes with emphasis on electrification, as well as strengthening growth opportunities in the hyper car segment.

NEVS is making a capital injection of EUR 150 million, thereby taking a minority stake in Koenigsegg’s parent company.

Additionally, the parties are forming a joint venture to expand into new market segments where NEVS AB is contributing USD 150 million in starting capital for a 65 percent stake and Koenigsegg obtains 35 percent by contributing primarily with intellectual property, technology licenses, and product design.

Ackordscentralens´ team included Mikael Kubu, Lars Zetterberg and Kenneth Nilsson.

Read more here.

Ackordscentralen bjöd in styrelsenätverket Boarding For Success

Ackordscentralen bjöd den 20 november in styrelsenätverket Boarding For Success (BFS) till sitt kontor på Strandvägen i Stockholm.

Koncernchef och vd Mikael Kubu samt juristerna Louise Sjödahl och Anna Engman informerade såväl om vilka krav som aktiebolagslagen ställer på styrelsen och vad styrelsen kan göra för att förhindra att företaget hamnar på obestånd, som sätten att rekonstruera bolag och därvid prak­tiska exempel. Kvällen inleddes med en enklare förtäring och dryck, och avslutades med trivsamt mingel och nätverkande.

BFS:s vision är att vara Sveriges vas­saste styrelsenätverk, och vill synliggöra olika kompetenser som kan behövas under företagets olika faser. Med bredden i sitt nätverk kan de erbjuda rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018

 

Ackordscentralen rådgivare i mångmiljardaffär

Ackordscentralen har medverkat som rådgivare i en affär värd USD 930 000 000 när 51 % av aktierna i NEVS såldes till Evergrande Group i Kina. Syftet med aktieköpet i NEVS är att göra bolaget till en global ledare inom smarta och hållbara transporter. Ackordscentralens team har bestått av Mikael Kubu, Lars Zetterberg och Kenneth Nilsson.

Läs mer här i pressmeddelandet från NEVS.