Rekordrekonstruktionen avslutad

Tusen arbetstillfällen i en samhällsviktig verksamhet. Mycket har stått på spel under Sveriges största företagsrekonstruktion i sitt slag. ”Nu kan vi äntligen blicka framåt igen”, säger Nynas vd Bo Askvik.

Det här är berättelsen om hur det anrika svenska oljebolaget Nynas AB, tidigare Nynäs Petroleum, drabbades av komplicerade ekonomiska problem. Den utlösande faktorn var att bolaget hamnade mitt i den internationella storpolitiken. I januari 2016 slutförde Nynas ett omfattande förvärv. I tyska Harburg utanför Hamburg tog företaget över ett stort raffinaderi.

– Affären ökade vår belåning, men resultatmässigt var 2016 ändå ett bra år. Framtidsutsikterna var goda, förklarar vd Bo Askvik.

Sedan tidigare har Nynas två andra helägda raffinaderier, ett i Nynäshamn och ett i Göteborg. I brittiska Eastham finns ytterligare ett, som drivs ihop med Shell. Nynas är i högsta grad ett internationellt företag med närmare 50 säljkontor runt om i världen. Totalt finns cirka tusen anställda, varav hälften i Sverige. Med råolja som bas är bolaget världsledande på att tillverka nafteniska specialoljor som används i bland annat elektriska transformatorer, smörjmedel och bildäck. Företaget är även en av Europas ledande leverantörer av bitumen, bindemedel för asfalt.

Olja från Venezuela
Den typ av trögflytande olja som visat sig vara idealisk för Nynas finns i Venezuela i Sydamerika. Under många år har Nynas använt sig av råolja från det venezuelanska, statliga bolaget PDVSA, som samtidigt har stått för 50,01 procents ägarandel i Nynas. Resterande aktier har kontrollerats av det finska företaget Neste, som delvis ägs av finska staten.

Problemen i Nynas startade i augusti 2017, när USA beslöt att införa sanktioner mot Venezuela. Trump-administrationens åtgärd var en reaktion på den korruption och ekonomiska kollaps som drabbat Venezuela under president Nicolás Maduros styre. Sedan dess har USA via sin myndighet OFAC gradvis trappat upp sanktionerna. Även EU har följt efter. I januari 2019 utlöste OFAC sanktioner som var direkt riktade mot oljebolaget PDVSA. Det påverkade även Nynas.

– Eftersom vi i grunden är ett svenskt bolag fick vi till en början dispens för att kunna fortsätta våra oljeleveranser, men de ekonomiska effekterna blev allt tuffare. Som exempel fick vi sluta handla i dollar, vilket är en mardröm för ett oljebolag, påpekar Bo Askvik.

Sanktionsproblematik
Det blev allt mer komplicerat att sköta affärerna med såväl kunder som leverantörer. Samtidigt blev många av kreditgivarna oroliga för att själva dras in i sanktionsproblematiken. Bland annat avbröt flera internationella banker sina relationer med Nynas. Krisen kulminerade i oktober 2019. Ett nytt beslut av de amerikanska myndigheterna innebar att Nynas inte längre kunde köpa sin råolja från Venezuela.

– Då blev situationen riktigt akut, säger Bo Askvik.

Redan tidigare hade Nynas börjat ställa om sin produktion så att raffinaderierna inte skulle vara beroende av den venezuelanska oljan. Men omställningar av det här slaget tar tid och påverkade företagets marginaler ytterligare.

– Ytterst handlar det om att kunna leva upp till kundernas krav. För en tillverkare av bildäck kan det ta flera år att ändra sina recept genom hela leveranskedjan, säger Bo Askvik.

Två rekonstruktörer
Under 2019 hade bankerna vid flera tillfällen gått med på att flytta fram sina förfallodatum, men den 11 december kom beskedet att krediterna inte skulle förlängas utan förfalla till omedelbar betalning. Därmed fanns det inte längre någon löpande finansiering av bolagets verksamhet.

Nynas styrelse beslutade omedelbart att ansöka om företagsrekonstruktion, vilket skedde den 13 december vid Södertörns tingsrätt. Rekonstruktionen beviljades samma dag och till rekonstruktörer utsågs Lars Eric Gustafsson, advokat vid Advokatfirman Schjødt, och Mikael Kubu, vd och koncernchef för Ackordscentralen. Enbart det faktum att det behövdes två rekonstruktörer säger en del om ärendet – rekonstruktionen av Nynas är en av de mest omfattande i Sverige. Sett till komplexiteten och det antal anställda som berördes är den störst i sitt slag.

– I Nynas fanns det många nivåer av internationella intressen, både ekonomiska och politiska, som delvis motverkade varandra, säger Lars Eric Gustafsson.

År 2015 var han rekonstruktör i ett annat stort och uppmärksammat ärende. Då gällde det Nevs, det företag som köpte konkursboet efter Saab Automobile. Även den gången fanns Mikael Kubu och Ackordscentralen med i rekonstruktionsprocessen som rådgivare till företaget.

Undvika konkurs
Nu fick en grupp experter från Schjødt och en från Ackordscentralen uppgiften att försöka rädda Nynas från konkurs.

– Gigantiska värden stod på spel, och det var hela tiden en kamp mot klockan. Inledningen av Nynas rekonstruktion är den mest intensiva som jag har upplevt, säger Mikael Kubu.

I det här skedet hade Nynas 12,4 miljarder kronor i skulder. Samtidigt fanns fartyg i bland annat Nynäshamn som skulle lasta av olja och krävde omedelbar betalning.

– Det har varit en enorm utmaning att få den löpande verksamheten att fungera. Vår typ av processindustri är mycket komplex, framhåller Bo Askvik.

För att lyckas med företagsrekonstruktionen och komma ur de amerikanska sanktionerna behövde Nynas ändra sin ägarstruktur. I maj 2020, när PDVSA inte längre var majoritetsägare, meddelade OFAC att sanktionerna var hävda.

Ny ägarbild
Några månader senare valde flera av de banker som varit kreditgivare till Nynas att sälja sina fordringar till Deutsche Bank. I september sålde dessutom finska Neste sin ägarandel till brittiska Bitumina Industries, som nu är den störste ägaren i Nynas med 49,9 procent av aktierna. Svenska Nynässtiftelsen äger 35 procent och venezuelanska PDVSA kvarstår med 14,9 procent.

Efter otaliga förhandlingar och flera förlängningar av företagsrekonstruktionen kunde rekonstruktörerna till sist lämna ett ackordsförslag den 26 oktober 2020. Ackordet bygger i huvudsak på att de små och medelstora företag som har varit borgenärer erhåller full betalning efter hand, medan de allra största borgenärerna har skrivit ned en del av sina fordringar och omvandlat vissa delar till långfristiga lån och andra delar till så kallade hybridobligationer.

Målgång i januari 2021
Ackordsförslaget godkändes av borgenärerna och den 30 november beslutade Södertörns tingsrätt att rekonstruktionen av Nynas var slutförd.

– Tre veckor senare kom dock en helt oväntad överklagan från Skatteverket. De stod för en i sammanhanget mindre fordran på 9 miljoner kronor och skulle erhålla full betalning enligt ackordsuppgörelsen, men i och med överklagandet såg vi ingen annan utväg än att betala Skatteverket i förtid. Detta extraarbete medförde dels att processen försenades med flera veckor, dels att det uppstod ytterligare kostnader, säger Mikael Kubu.

Den 19 januari 2021 var den ovanligt långa rekonstruktionen slutligen i hamn. Som mest har 50–60 jurister deltagit i arbetet. Utöver teamen från Schjødt och Ackordscentralen har aktieägare, banker och andra fordringsägare i både Sverige och utomlands varit involverade. Detsamma gäller finansiella rådgivare från investmentbanken Carnegie.

Större delen av rekonstruktionen har dessutom sammanfallit med coronapandemin, med allt av vad det innebar av oljeprissvängningar och nedstängningar i vissa länder.

Maraton i sprinterfart
– De senaste två åren har varit som ett maraton i sprinterfart, säger Bo Askvik. Sanktionerna gjorde att vi inte kunde leverera de volymer som kunderna efterfrågade, och våra tidigare goda administrativa rutiner var till stor del satta ur spel. Många dömde ut oss, men tack vare stor lojalitet från både personal, kunder och leverantörer har vi lyckats med denna fantastiska omställning. Dessutom har vi haft ett bra samarbete med rekonstruktörerna.

 Han konstaterar även att insatserna från svenska UD var avgörande för att häva sanktionerna. I övrigt har stödet från regering och myndigheter inte varit särskilt stort, trots att Nynas verksamhet räknas som samhällskritisk. Bakgrunden är att merparten av all asfalt i Sverige och övriga Norden har sitt ursprung i bolagets bitumenframställning.

Den råolja som numera används i produktionen kommer inte från Venezuela, utan från andra delar av Sydamerika, Medelhavet och Nordsjön.

– Med ackordet som grund har vi lagt en affärsplan för de kommande fem åren. Samtidigt ser vi att kunderna kommer tillbaka, vilket ger förnyad energi till hela organisationen. Nu kan vi äntligen fortsätta växa och utveckla våra affärer igen, säger Bo Askvik.

•••

Snabbfakta om Nynas

Företaget grundades 1928 av Axel Johnson. Under namnet Nynäs Petroleum var bolaget under många år förknippat med bränsletillverkning och bensinmackar, men sedan 1980-talet producerar Nynas i stället specialoljor och bitumen, bindemedel för asfalt. Bolaget omsätter cirka 17 miljarder kronor (2019).

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021

Text: Lena Lidberg
Bild: Nynas AB