SAS beviljas företagsrekonstruktion

Stockholms tingsrätt beslutade igår, den 27 mars, om företagsrekonstruktion avseende SAS AB. Mikael Kubu, Ackordscentralen, har utsetts till rekonstruktör. Ansökan om företagsrekonstruktion i Sverige avser endast SAS AB, dvs det börsnoterade moderbolaget i koncernen, och inte några dotterbolag eller flygbolaget som sådant.

SAS löpande verksamhet fortsätter som vanligt. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar kommer inte att påverkas av rekonstruktionsförfarandet och SAS kommer att tillhandahålla sina tjänster till kunderna som vanligt under denna process.

Avsikten att genomföra en svensk företagsrekonstruktion behandlades specifikt i chapter 11-planen. Ett framgångsrikt genomförande av det svenska rekonstruktionsförfarandet är ett villkor för att SAS Chapter 11-plan ska träda ikraft.

Läs SAS press release här.