Stiftelsen Ackordscentralens stipendium 2023

Emma Frankenberg har 2023 tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för sin uppsats ”En rätt till inträde eller endast en möjlighet att inträda? Giltigheten av ipso facto-klausuler i konkursgäldenärens köpeavtal”.

Uppsatsen har varit hennes examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt och handledare har varit universitetslektor Jonatan Schytzer.

För Emma känns det väldigt ärofyllt att ha tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för 2023.

– Jag är glad över att mitt examensarbete uppskattades av en sådan stor aktör på insolvensrättens område, säger Emma Frankenberg.

Ta del av Emmas uppsats här: https://ackordscentralen.se/stiftelsen-ackordscentralens-stipendium-till-emma-frankenberg/

Stiftelsen Ackordscentralens stipendium till Emma Frankenberg

Emma Frankenberg har 2023 tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för sin uppsats ”En rätt till inträde eller endast en möjlighet att inträda? Giltigheten av ipso facto-klausuler i konkursgäldenärens köpeavtal”. Uppsatsen har varit hennes examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt och handledare har varit universitetslektor Jonatan Schytzer.

Klicka här för att ta del av uppsatsen.

Stiftelsen Ackordscentralens stipendiater 2022

Under Stiftelsen Ackordscentralens dag 2023 delades det ut stipendier till Jamie Järpsten och Amanda Kvarnerås som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom ett ämne som anknyter till vår verksamhet.

Jamie Järpsten har studerat vid juristprogrammet vid Stockholms universitet och skrev sin uppsats om "En svårfångad vårdplikt: Om ansvaret för tredje mans lösöre i konkursboets besittning".

Amanda Kvarnerås studerade vid juristprogrammet vid Uppsala universitet och skrev sin uppsats om ”Kreditprövning för att motverka överskuldsättning: Fyller kravet på kreditprövning sitt syfte?”.

Bild: BildN