Profil: Ulrika Dieroff

Möt Ulrika Dieroff, styrelseledamot i Stiftelsen Ackordscentralen

Yrke: Affärschef på Sydsvenska Handelskammaren
Bakgrund: Hästtjej från Blekinge som jobbat med försäljning av data- och telekommunikation och varit projektledare på reklambyrå.
Familj: Stor och härlig. Barnbarnen Otto och Ted förgyller tillvaron.
Fritid: Resa, njuta av vårt andra hem i Spanien, en bra bok, mat & dryck, hockey.

Hur länge har du varit engagerad i styrelsearbete?
Jag har varit verksam i styrelser sedan 2016, och deltagit i Handelskammarens styrelsemöten som rapporterande tjänsteman sedan 2008. Det är stimulerande att få insikt i, och vara del i att utveckla verksamheter via styrelserummet. Sedan 2018 har jag haft förmånen att skapa och jobba med Handelskammarens 100-lista, en ”anslagstavla” för styrelsekompetenta kvinnor i Sydsverige.

Vilka är dina styrkor när det gäller styrelsearbete?
Jag är en generalist med bred kunskap och ett stort kontaktnät. Jag är bra på att lyssna, ta in och bearbeta information. Att vara långsiktig och skapa förtroende i mitt agerande är viktigt för mig. Dessutom är jag rak och tydlig, och kanske viktigast av allt - jag frågar om jag inte förstår eller undrar över något.

Du arbetar som affärschef på Sydsvenska Handelskammaren och är ledamot i Rögle BK och Stiftelsen Partnerskap, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vilken nytta har du av det i din roll som styrelseledamot i Stiftelsen Ackordscentralen?
På Handelskammaren kommer jag dagligen i kontakt med många olika företag och får därmed en uppfattning om hur näringslivet mår, vilka problem som finns och hur Handelskammaren kan stödja. Att ha kännedom om såväl näringsliv, akademi och föreningsverksamhet ger mig ett brett spektrum. Allt kokar ju ner till att verksamheterna ska vara relevanta, livskraftiga och långsiktiga.

Tycker du att styrelsens roll har förändrats de senaste åren med tanke på omvärldsfaktorer, som t ex coronapandemin, krig och globalt fraktkaos?
Rollen har nog inte förändrats, men det har varit nödvändigt att ställa om och att vara mer flexibel, modig, och lyhörd. Att ibland fatta snabba beslut utan att riskera verksamheten på såväl kort som lång sikt i takt med omvärldens förändringar. Men den stora skillnaden är att alla har insett att möten kan ske digitalt. Som ny ledamot i Ackordscentralen har det dock varit viktigt för mig att även kunna delta fysiskt. Att sitta i samma rum är, för mig, viktigt tills man lärt känna varandra.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023

Text: Anette Norling
Bild: privat