Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018

Ur innehållet: Ljus framtid med vissa orosmoment – intervju med Anders Borg, styrelseproffs och före detta finansminister. | Bildcollage från Stiftelsen Ackordscentralens Dag. | Mikael Kubu skriver för Blendow Lexnova. | Nytt på Ackordscentralen. | Referat från IFFR hearing samt ny bok inom insolvens ”Ackord”. | Affärsjuridik i Norrland. | Profil – Marie Wiman.