Till fordringsägare gällande Lovön Samverkan AB

Den 20 mars 2019 gav Lovön Samverkan AB (”Lovön”) in konkursansökan till Solna tingsrätt, som beslutade om konkurs samma dag. Samtidigt utsågs Mikael Kubu vid Ackordscentralen Stockholm AB som konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren får information från Lovöns bokföring om vem/vilka Lovön har skulder till. För det fall du/ni har fordringar hos Lovön och tidigare skickat den/de fakturan/-orna som är obetalda till Lovön behöver du/ni inte göra något ytterligare för närvarande. I annat fall skickar ni fordringsanspråket jämte kopior av de fakturor som är obetalda per mail till julia.tigerstrom@ackordscentralen.se alternativt per post till Lovön Samverkan AB i konkurs, c/o  Ackordscentralen Stockholm AB, Att. Julia Tigerström, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm.

Konkursförvaltaren kommer att sälja den egendom som hör till konkursboet och driva in de krav som Lovön har. Medlen som erhålls från försäljningen fördelas mellan fordringsägarna enligt reglerna för förmånsrättslagen så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.

Om det blir aktuellt med utdelning kommer du/ni erhålla information från tingsrätten.