Top-Toy – den hittills största, gränsöverskridande konkursen

En dansk konkurs, med stora följder även i Sverige. När leksaksjätten Top-Toy fick ge upp sin rekonstruktion i december drabbades över 1 000 anställda i de svenska BR- och Toys R Us-butikerna.

En dansk konkurs, med stora följder även i Sverige. När leksaksjätten Top-Toy fick ge upp sin rekonstruktion i december drabbades över 1 000 anställda i de svenska BR- och Toys R Us-butikerna. I avsaknad av svensk konkursförvaltare ökade trycket på Kronofogden och Länsstyrelsen i Stockholm, som snabbt fick hitta nya arbetssätt.

Som mest drev danska Top-Toy 226 BR-butiker och 72 Toys R Us-butiker runt om i Norden, varav 85 i Sverige. Etableringen startade i början av 1990-talet, långt innan dagens digitalisering och e-handel.

– Näthandeln är däremot inte hela förklaringen till att BR och Toys R Us hamnade i ett svårt läge. Ett annat skäl är att även lekvanorna har förändrats, när dockor och bilar har ersatts med paddor och mobiltelefoner, konstaterar Mikael Svensson. Sedan 2002 har han arbetat med personaladministration i Top-Toys svenska organisation. De senaste åren har han varit företagets HR-chef i Sverige och har på nära håll följt koncernens resa från framtidstro och expansion till obestånd och uppsägningar.

– Så sent som under julhandeln trodde vi att det fanns en väg framåt.

En rekonstruktion hade inletts i slutet av november och godkändes av fordringsägarna strax innan jul. Vi var inställda på nedskärningar och på att många butiker skulle stängas, men alla kämpade hårt för att undvika konkurs, förklarar Mikael Svensson.  Redan i mellandagarna visade det sig dock att även julhandeln blivit en stor besvikelse. Den 28 december beslöt ledningen i Danmark att försätta bolaget i konkurs.

– Det var en tung dag. Många av oss hade jobbat länge i företaget och fick nu veta att vi var uppsagda. I Sverige var vi ungefär 800 tillsvidareanställda, och eftersom det var december hade vi även en hel del extrapersonal i butikerna. Totalt berördes över 1 000 personer i den svenska organisationen, berättar Mikael Svensson.

Danska konkursförvaltare
Juridiskt betraktas konkursen i leksakskedjorna som dansk. Det danska moderbolaget Top-Toy har sitt säte i Danmark och verksamheten ibland annat Sverige har drivits i filialform. Eftersom det handlar om en så kallad gränsöverskridande konkurs utses ingen svensk konkursförvaltare. Ansvaret för ärendet ligger i stället hos två danska advokater som av rätten i Danmark har utsetts till konkursförvaltare.

– Det här är ett ovanligt ärende för oss som svensk tillsynsmyndighet. Möjligen går det att jämföra med konkursen i det danska flygbolaget Sterling år 2008, då cirka 300 svenska anställda drabbades. Men Top-Toy berör betydligt fler svenska arbetstagare, så det här är den största gränsöverskridande konkurs som vi har sett, påpekar Andreas Bäckbro, kronofogde på Kronofogden i Göteborg. Han blev inkopplad i ärendet så fort konkursen var ett faktum. En av hans kollegor på konkurstillsynsenheten i Sundbyberg avbröt sin julledighet för att sätta sig in i frågor kring bland annat statlig lönegaranti. Vid gränsöverskridande konkurser är det enligt lönegarantilagen Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) inom Kronofogden som ska ta emot och hantera arbetstagarnas ansökan om lönegaranti.

– Om det hade varit en svensk konkurs hade alla detaljer, inklusive lönegarantin, hanterats av en svensk konkursförvaltare. Nu blev det i stället vi på Kronofogden som fick göra en djupdykning i olika arbetsrättsliga regler och fatta beslut om utbetalningar.

En dansk konkursförvaltare får inte besluta om lönegaranti här i Sverige, förklarar Andreas Bäckbro. Den statliga lönegarantin är i grunden en social skyddslagstiftning. I botten finns även ett EU-direktiv som innebär att alla medlemsstater har skyldighet att skydda de anställda i händelse av konkurs hos arbetsgivaren. Däremot är det upp till varje land att besluta om de exakta villkoren. I Sverige uppgår den statliga lönegarantin till högst fyra prisbasbelopp, vilket för närvarande motsvarar totalt 182 000 kronor.

Ökade handläggningstider
Kronofogdens första uppgift blev att försäkra sig om att förutsättningarna för lönegaranti var uppfyllda. Därefter inleddes utredningsarbetet med att räkna ut alla individuella belopp.

– Vår ordinarie uppgift är att granska konkursförvaltarens arbete, vi har inte förberedelse för att själva hantera ärenden i den här storleken. Konsekvensen blev att hela vår verksamhet påverkades. Vissa av våra jurister och ekonomer fick i princip jobba heltid med Top-Toy-konkursen, säger Andreas Bäckbro.

Han och hans kollegor har knappt haft någon kontakt med de danska konkursförvaltarna, men däremot med Mikael Svensson på Top-Toys HR-avdelning. Han fanns kvar i företaget till början av april, vilket har underlättat arbetet för alla parter. Bland annat har Mikael Svensson tagit emot hundratals frågor från exempelvis advokater, arbetsgivarorganisationer, myndigheter, fackförbund och medarbetare.

– Det var en stor fördel att det fanns en fungerande personalavdelning på plats. Med företagets hjälp gick det smidigt att göra en lönekörning i januari, så att de anställda kunde få sin januarilön. För oss var det viktigt med en skyndsam hantering, så att folk skulle få pengar till mat och hyra. Samtidigt behöver vi säkerställa att vi fattar rätt beslut och följer alla regler, framhåller Anders Bäckbro.

Efter Kronofogdens beslut är det Länsstyrelsen som sköter utbetalningarna av statlig lönegaranti, och vid gränsöverskridande konkurser ligger ansvaret hos Länsstyrelsen i Stockholm. Även här påverkades arbetsbelastningen på ett drastiskt sätt.

– Vi hade många ärenden redan innan, men Top-Toy blev droppen som fick bägaren att rinna över. Vi fick många frågor och samtal om den här konkursen. Under ett par månader ökade våra generella handläggningstider från några dagar till cirka två veckor, berättar Rose-Marie Rosén, en av fyra lönegarantihandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm. För första gången fick myndigheten be om hjälp från två andra länsstyrelser, Dalarna och Västra Götaland.

– Det har gjort att vi nu är i fas igen, säger Rose-Marie Rosén.

Nya arbetsformer
Även hon lyfter fram de goda kontakter som uppstod mellan Länsstyrelsen, Kronofogden och Top-Toys personalavdelning. I avsaknad av svensk konkursförvaltare blev detta samarbete en viktig framgångsfaktor.

– Många Top-Toy-anställda trodde till exempel att det inte skulle komma någon januarilön i tid. Men med blod, svett och tårar i våra respektive organisationer gick det att lösa, vilket var fantastiskt. Det ska Kronofogden och Länsstyrelsen ha en stor eloge för, säger Mikael Svensson på Top-Toy.

Han konstaterar att februarilönen var något krångligare att få till i tid, men alla anställda fick ändå pengar i plånboken. Lösningen från Kronofogden och Länsstyrelsen blev att betala ut medarbetarnas innestående semesterersättningar.

– Även det blev väldigt positivt för medarbetarna.

Inom Kronofogden har som mest cirka 15 personer arbetat heltid med de så kallade uppsägningslönerna i Top-Toy. Här krävs grundliga uträkningar kring allt från anställningstid och OB-ersättning till eventuella avräkningar då personer efter hand får nya anställningar. Kronofogdens medarbetare har varit baserade i Sundbyberg, Göteborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall och Umeå. En särskild organisation har byggts upp för att hantera ärendena på ett enhetligt sätt.

– Det här blev en ny situation för oss och vi har fått hitta former för att dela erfarenheter och beslut. Som exempel har vi jobbat mycket med videokonferenser, och eftersom vi inte har tillgång till de verktyg och blanketter som konkursförvaltare normalt använder har vi fått skapa våra egna, interna Excel-program, berättar Andreas Bäckbro.

Själv har han nyligen bytt tjänst och blivit verksjurist inom Kronofogden, men konstaterar att myndighetens arbete med Top-Toy fortsätter under ännu en tid.

– På många sätt hade det förstås varit enklare om det hade funnits en svensk konkursförvaltare, men samtidigt har det här varit ett spännande och givande projekt. En av de mest positiva upplevelserna är att de Top- Toy-anställda har varit väldigt tillmötesgående och har tackat för våra beslut, säger Andreas Bäckbro.

Snabbfakta om Top-Toy

  • Konkursen i den danska leksakskoncernen Top-Toy den 28 december 2018 berörde uppemot 2 000 anställda i Danmark, drygt 1 000 anställda i Sverige och uppemot 500 anställda i Finland.
  • Den sammantagna förlusten i de båda butikskedjorna BR och Toys R Us uppgick till drygt två miljarder danska kronor (cirka 2,75 miljarder svenska kronor).
  • Storägare i Top-Toy var riskkapitalbolaget EQT, som i sin tur kontrolleras av Wallenbergägda Investor.
  • Efter konkursen har vissa av butikslokalerna i Sverige tagits över av lekkedjan Lekia.

 

Text: Lena Lidberg
Foto: Jacob Zingaropoli

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019