Trevlig träffpunkt med spännande innehåll

Stiftelsen Ackordscentralens Dag anordnades för tredje gången i år. Läs en intervju med dess ordförande
Peter Lindblad.

– Jag är övertygad att det kommer att hända mycket inom området nya finansieringsformer, men det är också en utmaning för regelverken att hänga med, säger Peter Lindblad, ordförande för Stiftelsen Ackordscentralen. I år anordnas eventet för tredje gången.

Är dagen här för att stanna?
- Vår ambition är att detta är ett återkommande event. Nu har dagen börjat etablera sig, och många som besökt dagen tidigare kommer gärna igen. Det gäller att hitta intresseväckande teman, det är ju en förutsättning för att locka hit besökare, och det tycker vi att vi har lyckats med. Besökarna har tyckt att det har varit en bra träffpunkt, och att det har varit intressanta ämnen och föreläsare. Vi väljer teman med en tydlig koppling till Ackordscentralens verksamhet men som också kan locka en bred publik.

Hur gick resonemanget när ni anordnade eventet första gången?
- Vi saknade en träffpunkt som inte var av akademisk karaktär. Ett sådant här event är ett bra sätt att befästa Ackordscentralens position som en ledande aktör inom obeståndsområdet, och det ligger i linje med Stiftelsen Ackordscentralens stadgar. Vi ska bland annat främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till vår verksamhet.

Vad tänker du om årets tema?
- Det är ett högaktuellt ämne som fortfarande är i sin linda. Det handlar om nya sätt att sammanföra kreditgivare och kredittagare utan mellanhänder. Temat stimulerar också tankar kring vad det finns för tänkbara utvecklingslinjer framöver. Idag finns det ju tekniska möjligheter på ett helt annat sätt än tidigare.

Hur ser du på utvecklingen av de nya finansieringsformerna?
- Jag tycker att det är spännande och intressant. Kombinationen av möjligheter att hantera stora datamängder mycket snabbt och möjligheten att bygga avancerade analysmodeller, är det som jag tror har drivit på utvecklingen. Jag är övertygad om att det kommer att hända ännu mer på det här området.

Dagens tekniska möjligheter spelar självklart in, man får inte underskatta kraften i den tekniska utvecklingen. Det finns också fördelar som snabbhet och lägre kostnader. De som lyckas få till sina modeller kan erbjuda sina kunder bättre avkastning än andra. Idag är den låga avkastningen på konventionellt sparande en drivkraft att söka nya avkastningsmöjligheter. Det kan naturligtvis också leda till problem när mellanhänderna försvinner. Det är en utmaning för regelverken, att se till så att folk inte blir lurade.

Vad tror du om storbankernas roll i framtiden?
- Jag tror att de kommer att finnas kvar men att de tvingas anpassa sig till nya förhållanden, precis som de har gjort under hela sin livstid. De kommer säkert att anamma en del av de nya teknikerna själva. Kanske kommer antalet bankkontor att bli ännu färre och kanske kommer bankkontoren att syssla med andra saker än tidigare. Men det är en utveckling som man sett sedan många år tillbaka. Det nya är att uppgifter som hittills ansetts kräva specialistkompetens nu kan automatiseras med framgång.

Vad ser du själv mest fram emot med dagen?
- Jag ser fram emot alla intressanta föredrag och föreläsare. Att lyssna till ett spännande innehåll som man i efterhand kommer ihåg som stimulerande och tankeväckande. Något som kanske är lite utanför det man dagligen sysslar med. Jag hoppas också att det blir en trevlig träffpunkt som leder till bra utbyte mellan deltagarna.

Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2018