Utvärdering av den nya lagen om företagsrekonstruktion

Under Stiftelsen Ackordscentralens Dag hölls en paneldebatt om utvärdering av den nya lagen om företagsrekonstruktion, som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Peter Öfverman, vd för Ackordscentralen Syd, Johan Sölveland, vd för Ackordscentralen Väst och Fredrik Sundin, konkursförvaltare och rekonstruktör i Ackordscentralen Norrland, deltog i debatten under ledning av Ackordscentralens koncernchef, Mikael Kubu.

Färre rekonstruktioner
Debattörerna konstaterade att antalet beslutade företagsrekonstruktioner enligt den nya lagen har varit betydligt färre än enligt den tidigare lagen, vilket möjligen kan bero på att den sökande gäldenären, till skillnad från tidigare, redan i ansökan måste kunna visa att verksamheten har en livskraft. Det är därför svårt att uttala sig om effekterna av den nya lagen.

Möjligheter till lyckade rekonstruktioner
Vidare belyste deltagarna de nya verktyg som lagen tillhandhåller för att kunna genomföra lyckade rekonstruktioner, bland annat möjligheten att säga upp varaktiga avtal i förtid. Frågan belystes också om vad som är skälig tid för rekonstruktionsgäldenären att svara på en avtalsparts fråga om ett visst avtal ska fullföljas eller inte.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Hans Ödén
Bild: BildN