Fråga oss: Vad får jag som vd göra under en rekonstruktion?

Jag är vd i ett bolag som är föremål för en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion. Kan jag även under rekonstruktionen vidta de åtgärder som normalt ankommer på mig som vd?

Svar:
Huvudregeln är att du kan göra det, men utan rekonstruktörens samtycke får du inte vidta följande åtgärder:

  • Betala skulder som har uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder.
  • Ingå nya förpliktelser för bolaget, till exempel skuldsätta bolaget.
  • Överlåta eller pantsätta egendom som är av väsentlig betydelse för verksamheten.

Den 1 juli 2022 kommer en ny lag om företagsrekonstruktion träda i kraft. Enligt det förslag till lag som har presenterats i SOU 2021:12 gäller samma regler som ovan, dock med förändringen att gäldenären kan ingå nya förpliktelser utan rekonstruktörens samtycke så länge som de kan anses ingå i den dagliga verksamheten. Mycket talar för att detta förslag kommer vara oförändrat i den proposition som regeringen ska lämna till riksdagen senast den 22 mars 2022.

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se