Fråga oss: Vad krävs för att bli förordnad som konkursförvaltare?

Vad krävs det för att bli förordnad som konkursförvaltare och kan man välja att tingsrätten utser en viss förvaltare?

Svar:
Enligt konkurslagen ska en förvaltare ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget. I praktiken krävs det som grundförutsättning att vederbörande är advokat eller, som det anges i förarbetena till konkurslagen, en högre tjänsteman vid Ackordscentralen. Därutöver måste Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) ha lämnat sitt godkännande för att förvaltaren ska tas upp i de listor som tingsrätterna har över sådana personer som kan förordnas som förvaltare. För att kunna få ett sådant godkännande från TSM krävs det att vederbörande har arbetat på en förvaltarbyrå eller Ackordscentralen ett antal år och uppvisat insikt och erfarenhet.

Såväl en gäldenär som en borgenär kan som huvudregel föreslå att tingsrätten förordnar en viss förvaltare som är upptagen i rättens lista över godkända sådana. Någon eller möjligen några tingsrätter accepterar dock inte förslag från en gäldenär utan att denne i ansökan anger skälen till att just den begärde ska utses.

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se