Varannan jurist funderar på att sluta

Nästan hälften av juristerna funderar ofta på att sluta sitt jobb. Det visar en undersökning gjord av Sharp Recruitment & Consultants. En stor anledning är svårigheten att få till en bra balans mellan arbete och privatliv.

I undersökningen som är gjord av Linda Sjöhagen, senior rekryteringskonsult vid Sharp Recruitment & Consultants, fick deltagarna besvara 29 frågor kring fyra områden: balans mellan arbete och privatliv, ekonomisk ersättning, upplevd rättvisa på arbetsplatsen samt benägenhet att lämna arbetet. Det mest utmärkande i undersökningen var att nästan hälften av juristerna ofta funderar på att sluta sina jobb. Kvinnor och yngre sticker ut liksom anställda vid advokatbyråer. Hela 74 % av de biträdande juristerna funderar ofta på att sluta sitt jobb, men även många bolagsjurister och chefsjurister går i liknande tankar.

Obalans mellan arbete och privatliv
Den absolut största anledningen till att många vill avsluta sin anställning är den upplevda obalansen mellan arbete och privatliv. Nästan hälften av de som svarade på frågorna i studien har uppgett att arbetet tar upp tid som man hellre hade velat tillbringa med familj och vänner. Nästan lika många anser att arbetet gör det svårt att hinna med hushållssysslorna hemma och många tycker också att jobbstressen påverkar familjerelationerna negativt.

– Det var framför allt advokatbyråer som utmärkte sig här. Jag tror att det är tillgänglighetskravet som gör att det blir svårt att släppa taget, säger Linda Sjöhagen.

Hon upplever att många jurister tror att det blir lättare att hitta balansen om man börjar jobba på ett bolag i stället. Enligt Linda stämmer det dock inte riktigt. Visserligen minskar kravet på tillgänglighet men även på bolag är arbetsdagarna långa och man har minst lika stort ansvar. Man har heller inte nödvändigtvis samma flexibilitet och frihet i hur man lägger upp sitt arbete som när man arbetar på advokatbyrå.

– Hela juristbranschen är väldigt krävande, det går inte att sticka under stol med, kommenterar Linda Sjöhagen.

Lönen ingen stor sak
Lönen är de flesta nöjda med enligt studien, likaså upplevd rättvisa på arbetsplatsen. Ingen av dessa parametrar är stora anledningar till att man vill sluta. Tvärtom är många beredda att byta jobb utan att få högre lön. Linda förklarar att löneläget för jurister har justerats upp de senaste åren, till viss del just för att kunna behålla befintlig personal och för att kunna attrahera ny.

– Lönen är inte oviktig för jurister men den är sällan ett problem eftersom den redan är så hög. I stället blir andra värden viktigare när man söker sig vidare, säger Linda Sjöhagen.

Juristbranschen har länge varit förknippad med traditionella drivkrafter och det har funnits en tydlig karriärstege. Det har varit stort fokus på pengar och unga jurister, framför allt de som jobbar på advokatbyrå, har förväntats jobba många timmar och långa dagar. Den nya generationens jurister ställer helt andra krav och värdesätter andra saker, något som Linda Sjöhagen och hennes kollegor märker under rekryteringsprocessen.

– Det är andra värden som lockar, som till exempel plattare strukturer, högt i tak och livsbalans, påpekar Linda Sjöhagen.

Behålla framtidens jurister
Hög personalomsättning är förenat med kostnader för rekrytering och upplärning men också tappad kompetens och en negativ påverkan på arbetsklimatet. Undersökningen visar att det är många jurister som drömmer om att hitta ett jobb som uppfyller deras personliga behov och drömmar mer.

– Jurister är generellt sett väldigt målinriktade och lockas av att utvecklas och ta ansvar. För att behålla kompetensen måste man därför ha en kontinuerlig dialog och lyssna till varje anställd, och se till såväl företagets som individens behov, säger Linda Sjöhagen.

Inforuta:
Totalt deltog 121 personer i undersökningen, varav 51 män och 61 kvinnor. Drygt hälften, 53 procent, var anställda på bolag, 31 procent på advokatbyrå och 15 procent på annan konsultbyrå. Resultatet är inte statistiskt säkerställt, men Sharps bedömning är att svaren ändå är relevanta och ger intressanta insikter om branschen.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023

Text: Anette Norling
Bild: Sharp Recruitment & Consultants