Ackordscentralens remissvar: Modellavtal - administrationsavtal under företagsrekonstruktion

Svenska Bankföreningen har sedan flera år tillbaka tagit fram ett modellavtal angående administrationsavtal under företagsrekonstruktion. Bankföreningen har nu föreslagit en ändring i modellavtalet innebärande att till administrationskontot ska endast flyta in medel som härrör från egendom som omfattas av företagshypotek. Ackordscentralen har i sitt remissvar till Bankföreningen tillstyrkt förslaget.

Vidare har Bankföreningen föreslagit att medlen på administrationskontot ska redovisas till banken om företagsrekonstruktionen inte har uppnått sitt syfte och upphör på annan grund än konkurs. Ackordscentralen har i sitt remissvar motsatt sig att rekonstruktören inte ska redovisa medlen till rekonstruktionsgäldenären.

Ta del av Ackordscentralens remissvar:

Modellavtal - administrationsavtal under företagsrekonstruktion

Komplettering: Modellavtal - administrationsavtal under företagsrekonstruktion