Rekonstruktion

Företag med goda marknadsutsikter, som av olika skäl har fått ekonomiska problem, kan ofta undvika en konkurs genom att i stället genomgå en företagsrekonstruktion. Vår uppgift är att hjälpa sådana företag med att rekonstruera verksamheten. Hör av dig om du vill veta mer om vårt arbete med rekonstruktioner.

Du kan läsa mer om rekonstruktionsförfarandet här.

En ny lag om företagsrekonstruktion
En ny lag om företagsrekonstruktion trädde i kraft den 1 augusti 2022. Liksom den tidigare lagen (1996:764) reglerar den nya lagen den formella rekonstruktionen. Ansökan sker till någon av de tingsrätter som kommer finnas angivna i förordningen till rekonstruktionslagen.

För att tingsrätten ska kunna besluta om företagsrekonstruktion krävs det att företaget kan visa att det finns en grundad anledning till att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. Kravet på innehållet i ansökan är högre än i den tidigare lagen. Företaget ska i ansökan föreslå vem tingsrätten ska förordna till rekonstruktör. Kravet på rekonstruktörens kompetens har skärpts i den nya lagen. Som grundförutsättning krävs det att den föreslagne är konkursförvaltare. Vidare ska denne ha erfarenhet av fortsatt drift av konkursbon eller annan motsvarande erfarenhet.

Redan vid ansökan om företagsrekonstruktion får företaget skydd mot att avtalsparter häver avtal. Efter beslutet får företaget också skydd mot konkurs och utmätning. Under rekonstruktionen ska företaget tillsammans med rekonstruktören upprätta en rekonstruktionsplan, som ska innefatta alla åtgärder som är nödvändiga för att få företaget lönsamt. Det kan t ex vara överlåtelse av någon olönsam verksamhetsdel eller en nedskrivning av företagets skulder. I den tidigare lagen kallades det senare för ett ackord.

Rekonstruktionsplanen ska fastställas av domstolen. För att den ska kunna fastställas krävs det att företagets livskraft är säkrad samt att vissa i lagen angivna majoritetsregler och gruppindelningar av olika borgenärer är uppfyllda.

Kontakta oss för mer information eller om du har något specifikt du vill diskutera.