Likvidation

Ackordscentralen biträder även bolag som varken har betalningsproblem eller är på obestånd men som ändå som ska avvecklas. Detta sker genom frivilliga likvidationer där våra jurister väljs som likvidatorer. Likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Om styrelsen eller någon av ägarna tycker att aktiebolaget ska avvecklas och gå i likvidation måste detta tas upp på en bolagsstämma. Hör av dig till oss om du om vill veta med om hur vi arbetar med likvidationer.

Vidare förordnar Bolagsverket löpande våra jurister som likvidatorer i tvångslikvidationer, där bolaget har försummat att vidta vissa åtgärder, till exempel lämna in årsredovisningen i föreskriven tid.

Kontakta oss för mer information eller om du har något specifikt du vill diskutera.